Wet & regelgeving voor Tiny Houses

“Hoe zit dat nu eigenlijk met wonen in een klein huisje op wielen? en waar zet je zo’n ding dan neer?” Dat zijn vragen die ons vaak gesteld worden. Hierbij het antwoord!

Omgevingswet

Wat er in je directe leefomgeving allemaal mag en kan, wordt bepaald in de Omgevingswet. Momenteel wordt de wet gemoderniseerd zodat deze beter aansluit op het huidige Nederland en o.a. de (woon)wensen die er zijn. Ofwel: “Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.”, zoals te lezen valt over het onderwerp op de website van de Rijksoverheid. Het wordt dus eenvoudiger om plannen in te dienen en te toetsen op de mogelijkheden, zo ook voor bijv. wonen en recreëren in een tiny house.

Bouwbesluit

Naast de Omgevingswet, bestaat er ook nog zoiets als het Bouwbesluit. Ofwel: “Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving.”. Onderdeel hiervan zijn de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouweisen), deze zijn vanaf 1 januari 2021 aangescherpt met het oog op verduurzaming.

Tiny House Bouwbesluit


Ook tiny houses moeten aan het bovengenoemde bouwbesluit voldoen, maar in sommige gevallen mag je hiervan afwijken wanneer het bijv. gaan om een tijdelijke vergunning (tot max 15 jaar). Je hoeft hierbij geen BENG en MPG berekening te doen (Milieu Prestatie Gebouw, nodig voor permanente bewoning), maar wel een bouwbesluitberekeningen voor tijdelijke bewoning (t.b.v. de Toetsing Bouwbesluit, kortweg TBB). De berekeningen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Verblijfsgebieden en verblijfsruimte (tekening en berekening)
 • Daglicht (tekening en berekening)
 • Luchtverversing – ventilatiebalans (tekening en berekening)
 • Brandveiligheid (rookmelder, e.d.)
 • RC waardes (isolatie) van vloer(en), wanden en dak

Toetsing Bouwbesluit Tiny House

We hebben de bovengenoemde berekeningen laten doen door het bedrijf Team-42 voor de huisjes op wielen van Asterix Houses. Hieruit kwam het volgende naar voren:

De RC-waarde (Resistance Construction) geeft de warmteweerstand van de huisisolatie aan. Voor tijdelijke bewoning is een RC waarde van 1,3 vereist. De huisjes van Asterix Houses voldoen ruim aan deze norm: de vloer en wanden (glaswol) hebben een RC waarde van 3,0 en het dak (pur) een RC waarde van 2,5. Voor permanente bewoning gelden RC waardes van 3,7 m2K/W voor de vloer, 4,7 m2K/W voor de wand en 6,3 m2K/W voor het dak. Voor de verblijfsgebieden, daglicht en luchtverversing gelden voor permanente bewoning de volgende regels:

 • minimale binnenmaat van 2400mm,
 • minimaal één toegangsdeur van minimaal 900x2300mm,
 • vrije hoogte van de woonkamer, keuken en slaapkamer van minimaal 2100mm,
 • vluchtroute met een vrije hoogte van 2300mm,
 • woonoppervlak van minimaal 7,5m2 vereist,
 • iedere verblijfsruimte dient de mogelijkheid te hebben om te ventileren (draaiend raam),
 • ventilatie / warmteterugwinning (WTW) of natuurlijke ventilatie (roosters in kozijn),
 • iedere verblijfsruimte heeft een toevoer of afvoer nodig (afvoer via toilet en/of badkamer en keuken),
 • er moet een rookmelder zijn geplaatst,
 • voor de trap gelden de volgende regels:

  • breedte minimaal 700mm
  • vrije hoogte minimaal 1900mm
  • minimale aantrede 130mm
  • maximale optrede 220mm

 • bovengenoemde trap-eisen worden niet gesteld wanneer de bovenverdieping wordt gebruikt als bergzolder,
 • hemelwaterafvoer dient gedaan te worden middels bijv. de riolering of een wadi.

Conclusie

Onze Asterix Houses voldoen in veel gevallen ook aan de regels voor permanente bewoning, maar niet volledig (denk bijv. aan de eisen voor de verblijfsruimten en RC waardes van de isolatie). Momenteel is dus alleen tijdelijke bewoning mogelijk tot een maximale duur van 15 jaar.

Toch liever een tiny house voor permanente bewoning? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden i.s.m. TNYHSE.nl.

Meer weten over de Omgevingswet, het Bouwbesluit en wet & regelgeving? Lees ook zeker even de blogs van die Marjolein Jonker over dit onderwerp geschreven heeft!

Waar je precies mag wonen in een Tiny House?

Niet iedereen heeft de beschikking over een stuk land waar een omgevingsvergunning voor aangevraagd zou kunnen worden. Daarom houden wij op de website van Asterix Houses een kaart bij waarop wij alle initiatieven bijhouden die op dit moment ontplooit worden in Nederland! Klik hier voor de kaart!

Bedankt voor uw aanvraag! Ga snel naar uw inbox voor de brochure.