De kleine lettertjes van een tiny house

Je hebt er goed over nagedacht en je weet het zeker: je wilt verhuizen naar een tiny house. Omdat je op zoek bent naar meer rust en ruimte. En je het wel ziet zitten om met minder spullen gelukkig te zijn. Kijk dan toch nog even verder dan je neus lang is. Want er is nog veel onduidelijk over de wetten en regels voor deze vrij nieuwe woonvorm.

Weet je al wáár je zou willen wonen? Dan kun je het bestemmingsplan van de betreffende gemeente bekijken. Daarin legt een gemeente vast waar de volgende functies zijn toegestaan: wonen, verkeer, agrarisch, groen.
Wil jij een tiny house gaan bouwen en/of permanent gaan bewonen, dan heb je een kavel nodig dat van de gemeente de bestemming ‘wonen’ heeft gekregen. Kijk maar eens op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunning

Je hebt altijd toestemming van de gemeente nodig om een tiny house te plaatsen. De mogelijkheden worden ruimer als je een tijdelijke vergunning aanvraagt. Die is maximaal 15 jaar geldig.
Om je huisje ergens te plaatsen of bouwen moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Deze kun je online aanvragen op www.omgevingsloket.nl.
Jouw aanvraag wordt getoetst aan bestaande wetgeving (Bestemmingsplan, Welstand, Bouwbesluit, bouwverordening). Zo weet je zeker dat jouw droomhuisje voldoet aan de veiligheidseisen en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor mens en milieu.

Let op: in het Bouwbesluit van 2012 staan minimale bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Dit Bouwbesluit gaat waarschijnlijk binnen enkele maanden van tafel, als de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd. Zoals het er nu naar uit ziet gaat de Omgevingswet in op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Tot die tijd blijft het nog een beetje pionieren.

Lees er meer over op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Basis Registratie Personen (BRP)

Net als bij een ‘gewoon’ huis moet je je bij de gemeente inschrijven op het vaste woon- of postadres van je tiny house. Alleen dan kun je een uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW) aanvragen.
Heb je al een omgevingsvergunning gekregen (zie hierboven), dan is inschrijving in het Basis Registratie Personen (BRP) meestal geen probleem. Heeft de locatie van jouw tiny house nog geen adres, dan kan de gemeente dat voor je aanmaken.
Zie ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp

Tot slot nog even dit

Wonen in een tiny house is vrij nieuw. Veel gemeenten werken nog aan wetten en regels op dit gebied. De landelijke politiek loopt al wel warm voor regelgeving die permanente bewoning in kleine huisjes mogelijk maakt.
Tot die tijd gelden de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Welstandscriteria en parkeernormen. Het is sowieso slim om bij de gemeente te gaan praten over je woonplannen, voordat je belangrijke uitgaven gaat doen.

In een volgend blog vertellen we je hoe je aan een kavel komt waarop je jouw droomhuisje mag bouwen of plaatsen.

Bedankt voor uw aanvraag! Ga snel naar uw inbox voor de brochure.